Edward Grzegorz Funke

Edward Grzegorz Funke otrzymał złoty medal ”Zasłużony dla Fotografii Polskiej”

Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców powstał w 1995 roku. Zrzesza artystów fotografów (fotografików), twórców fotografii artystycznej. Nawiązuje do tradycji Fotoklubu Polskiego, którego głównym celem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez Jana Bułhaka - fotografiką. Statutowym celem działania Fotoklubu RP jest rozwój i upowszechnianie fotografii artystycznej oraz współuczestniczenie w rozwoju kultury.

Stowarzyszenie reprezentuje interesy twórcze i zawodowe swych członków. Statutowe cele Fotoklub RP spełnia udzielając patronatu merytorycznego oraz inspirując i współorganizując wydarzenia fotograficzne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, takie jak: konkursy, plenery fotograficzne, wystawy. Stowarzyszenie dba również o należyte uhonorowanie dorobku osób związanych z fotografią, nadając tytuł honorowy "Zasłużony dla Fotografii Polskiej" oraz medale "Za fotograficzną twórczość". Fotoklub RP jest członkiem operacyjnym i reprezentantem Polski w Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP) z siedzibą w Paryżu (Francja).Pośredniczy w uzyskiwaniu tytułów artystycznych i honorowych FIAP. Dnia 17 stycznia 2015 roku w siedzibie Fotoklubu RP odbyło się uroczyste  spotkanie noworoczne, w trakcje którego wręczono odznaczenia osobom związanym z fotografią. Kapituła  Fotoklubu RP nadała tytuł honorowy  i złoty medal ”Zasłużony  dla Fotografii Polskiej” Edwardowi Grzegorzowi Funke. Wręczenia odznaczenia dokonali  dr Lech Grabowski V-ce Przewodniczący Kapituły oraz  Mieczysław Cybulski –Prezes Fotoklubu RP. Nagrodzony w podziękowaniu wręczył  prezesowi swój album  pt.”Moja podróż-przez sześć kontynentów do Swisłoczy”.

Zdjęcia :Krystyna Funke i Marek Tomaszuk