Edward Grzegorz Funke

Projekt „Portret Świata”

Edward Grzegorz Funke od lat konsekwentnie realizuje swój projekt nazwany „Portret Świata”: portretuje świat fotografując przede wszystkim ludzi spotykanych na drodze swych podróży po sześciu kontynentach. Pełne człowieczeństwa reporterskie wizerunki zwykłych ludzi w ich codziennych sytuacjach tworzą całość bynajmniej niezwyczajną. E.G. Funke jest wrażliwym obserwatorem o wyjątkowej spostrzegawczości, wybornym snajperem o znakomitym refleksie i szczególnym poczuciu humoru. Eksponowane na dziesiątkach autorskich wystaw prace zostały wykonane w odległych i egzotycznych dla nas zakątkach świata. W bezpretensjonalny sposób ukazują one ludzi kulturowo nam odległych, lecz mentalnie bliskich. Przekaz intelektualny tej świetnej kolekcji jest wielowarstwowy, dominuje moim zdaniem jednak myśl sprowadzająca się do konstatacji, że różnorodność nie koliduje z jednością; nieprawdziwy jest podział na „my” i „oni”.

Na twarzach portretowanych osób , niezależnie od miejsca wykonania zdjęcia, malują się podobne odczucia – od smutku i obawy aż po beztroską radość. Są one uniwersalne i ponadczasowe, stanowią one ważki przyczynek do lepszego zrozumienia faktu, iż ludzkość stanowi wspólnotę, że wszyscy jesteśmy mieszkańcami tej samej planety. Znamienne jest skupienie Artysty na tym wszystkim, co jest charakterystyczne dla świata przemijającego, co jeszcze się oparło totalnej globalizacji. Za kilkadziesiąt lat podobnej kolekcji najpewniej nie da się już stworzyć. Prezentowany zbiór ma jeszcze jedna unikalną cechę, wynikającą z osobowości Autora oraz z faktu, że we wszystkich Jego podróżach towarzyszyła Mu Krystyna – żona i muza zarazem. Ta cecha to niezwykły ładunek szczególnego ciepła i pozytywnej energii w magiczny sposób przekazywany wszystkim oglądającym.

Erazm W. Felcyn