Edward Grzegorz Funke

Album - Moja Podróż

Edward Grzegorz Funke, urodzony 18  VI  1944 roku w Swisłoczy. Doktor nauk technicznych, podróżnik; członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej; założyciel Bałtyckiej Szkoły Fotografii. Jego prace pojawiły się na ponad 120 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Album Moja podróż to zbiór zdjęć powstałych m.in. podczas licznych wypraw, które od lat odbywa wraz z żoną Krystyną w ramach autorskiego projektu Portret Świata udowadniając, że ludzi z odległych części globu więcej łączy niż dzieli. W książce pojawiają się także prace z okresu działalności artysty w „Kronice Studenckiej” Politechniki Gdańskiej. Zdjęcia te, pokazują Polskę widzianą oczyma młodego studenta zafascynowanego fotografią. Obok portretów Czesława Niemena, Breakoutów, czy fotoreportażu z Rajdu Monte Carlo w 1967 roku, znajdziemy też obrazy z historycznej wizyty prezydenta Charlesa de Gaull’a w Gdańsku.

Całości dopełniają teksty Ryszarda Ulickiego, Erazma Wojciecha Felcyna, Andrzeja Liberadzkiego i Jadwigi Kobryniec. Moja podróż stanowi próbę podsumowania dotychczasowego dorobku Edwarda Grzegorza Funke. Jednocześnie jest zapewnieniem, że możemy się spodziewać kolejnych wspaniałych prac.

Robert Gauer Wydawnictwo Kamera